Elcentral

All abrytare är samlade i en panel från Delab. Intill denna sitter batterimätaren och tankmätare.

Säkringar finns också i motorrummet. Några ligger före huvudbrytaren för tex värmare och solpanel.