Bänkskivor

Gamla pentryskivorna

Jag hade länge tyckt att pentryt kändes lite mörkt och gammalmodigt. De svarta bänkskivorna bidrog till det.

De hade dessutom en del fula märken efter något varmt som ställts på dem.Jag bestämde mig för att byta ut dem till vita perstorpskivor. Då de befintliga skivorna var kantade med teaklister som dessutom var skruvade och pluggade så tog det emot att riva hela pentryt. I stället bestämde jag mig för att limma de nya skivorna uppe på de gamla. Det var då angeläget att passa in de nya bitarna EXAKT efter befintlig yta.

Mallar

Så här gjorde jag. Vid vasken vart det nödvändigt att först ta bort kranen och vasklådan.Lådan satt hårt i butylgummi och var svår att få bort. Man fick inget bra tag i kanten men tillslut var den loss. Därefter slipades alla teakliter, runt om, trärena och den svarta bänkskivan mattades ner och allt dammsögs och rengjordes.

Mallar gjordes först i kartong efter varje yta. Det går lätt att med saxen få till mallarna. Blir det fel så gör man en ny. Därefter sågades alla bitar till i 9mm spånskiva. (Någon hade lämpligt slängt en hel skiva i vårt grovsoprum). Skivorna putsades så att de passade exakt.

Ytan längst in till vänster har ett öppningsbart lock som måste passas in. Höjden mellan skåpet och bänkskivan gjorde att det inte skulle gå att fräsa kanten på plats. Därför måste hålet tas upp i förväg. På den tillsågade spånskivan mättes hålet upp från respektive kant. Därefter använde jag locket som mall. Ritade och sågade ca 1 cm innanför kanten. Sedan sprayade jag svart färg på undersidan av mallen, närmast kanten.


Ett ritsverkytg tillverkades av en bit cykeleker. Slipades spetsig och bockades i 90 grader. Med mallen på plats kunde jag nu från översidan ritsa på undersidan av kanten. Ritsen syntes bra i den svarta färgen. Därefter sågades kanten ca 2mm innanför ritsen. Ytterligare en spånskivemall gjordes lika, men med hålet ca 5mm större. Därefter vart det ett besök hos snickaren för inköp av material. Den första hade svårt att få fram perstorpsfaner i mindre bitar. Han ville undvika att köpa in en hel skiva. Det slutade med ett besök hos Pondus Snickeri där man sågade perstorpen efter mina spånskivemallar med ca ½ mm putsmån runt om. Perstorps laminatet är ca 2mm tjockt. Tillbaka i båten putsades perstorpen med slippapper att passa så bra som möjligt på respektive yta. En tunn tråd lades under skivan för att de lättare skulle gå att lyfta upp vid varje försök. Till slut passade alla bitar så bra som jag kunde få till det. För ytan med locket gjordes följande. Perstorpen lades på plats med mallen (den med 2mm mindre hål) ovanpå. Hålet ritades av på den vita ytan och allt togs hem i garaget.


Den extra mallen med för stort hål placerades underst och perstorpen passades in efter den övre mallen och ritan. Allt fixerades, vändes och var nu som en dubbelmacka med perstorpen i mitten. Med en kantfräs (frässtål med rakt skär och med kullager nederst) frästes hålet i perstorpen. Den undre mallen var referens som kullagret fick följa och extramallen överst fungerade nu som stöd för fräsens sula. Vid test i båten stämde allt och jag hade några mm putsmån. Nu slipades spånskivemallarna av i alla kanter så att de glappade lite. Detta för att de senare skulle användas som limpress och inte fastna i kanterna. För säkerhets skull satte jag i några försänkta skruvar underifrån mallarna. Detta för att ha något att ta tag i när mallarna skulle lyftas upp. Detta skulle visa sig vara ett smart drag då en av mallarna senare fastnade.

Listverket runt varje yta tejpades med blank masktejp ca 2mm upp från den gamla skivan (motsvarande tjockleken på perstorpen). Perstorpens översida tejpades närmast kanterna. Spånskivorna som nu skall vara limpress, tejpades på kortsidorna och underkanterna närmast ytterkanten. Allt detta för att de inte skulle fastna i limmet.

 

Limmning

Efter en rejäl dammsugning blandades lite epoxilim. Jag använde NMs färdiga lim som blandas 50-50. Strök ut limmet på de svarta ytorna och lade på perstorpsbitarna och sedan spånskivan ovanpå, som press. Ett antal tyngder lades uppe på spånskivan i form av verktygslådor, skruvlådor och annat tungt.

Maskning av kanter

 

Efter ett dygns härdning så togs tyngderna bort och spånskivorna skulle lossas. Trots all tejp hade spånskivorna fastnat i kanterna men till slut var de loss. Nu återstod fräsning av vaskens hål. Ett hål som var mindre än vaskurtaget, hade tidigare fräst upp i den lösa perstorpen och den borttagna biten använts till det lösa locket i den andra skivan.

Några trälister lades ut för att få samma höjd som träramen runt för att få stöd för fräsens sula. Kantfräsen kom åter till pass. Kullagret i botten fick följa kanten på den ursprungliga bänkskivan.

    

 

Limrester på kantlisterna togs bort med skrapa och slippapper. Sist togs tejpen på perstorpen bort och det färdiga resultatet var inte långt borta.

Ytterligare puts av limrester och sedan fernissades teaklisterna runtom med först blank fernissa som fyller bra och sist matt fernissa.

 

Det färdiga resultatet.

På dessa bilder återstår lackning av trälisterna runt skivorna. Det vart betydligt snyggare än de svarta skivorna.