Info

Amerona är en Linjett 35 som är byggd 1991. SWE23

Bloggen handlar om våra seglingar och en del teknik, upprustningar och förbättringar.

Vi som seglar, meckar och skriver är två 60+;are.
Jag, Reidar, som är uppvuxen med båtar på Mälaren och byggde min första båt med pappa som 10-åring och Ewa som aldrig seglat förrän hon träffade mig 2008.

Trevlig läsning!

Följ Amerona på Instagram

Kolla alla systerbåtar från Rosättra

Stöd Sjöräddningen