Ny startknapp

.
lördag

Det har länge varit problem då man skall starta motorn att startmotorn inte går runt utan bara ger ifrån sig ett svagt klick då man trycker på startknappen. Efter flera försök så går den runt. Samma sak var det i min förra båt. Där bytte jag solenoid på startmotorn helt i onödan. Där visade det sig att det var rejält spänningsfall mellan tändningslåset-knapp-solenoid. Det vart endast 9V vid solenoiden då man tryckte på strartknappen.

Jag misstänkte att det var samma sak i Amerona. -”Men var uppstår spänningsfallet”?

I mitt dagliga jobb arbeta jag ibland med dörrmagneter till Branddörrar. Då spänningen på dörrmagneten bryts så uppstår en bakström över stängknappen och för att skydda knappen så sätter man en diod ”bakvänt” över knappen eller oftast över magneten då man har flera knappar. Denna diod kan kallas ”Gnist-släckare”.

Samma fenomen torde gälla på startknappen i båtmotorn. Det är ju en ganska stor spole i solenoiden som skall ha ström i startögonblicket. Själva strömmen till startmotorn går aldrig över startknappen utan det är solenoiden som kopplar in den strömmen.

I förra båten satte jag ett mellanrelä invid startmotorn. Detta relä klarade att aktiveras vid endast 9V och sedan var det relät som aktiverade solenoiden som aktiverar sartmotrn. En ganska dålig lösning egentligen. Varför inte eliminera spänningsfallet? Allt fungerade ju när det var nytt.

Så var kan spänningsfallet uppstå förutom i knappen? Först har vi kabeln till motorkontrollen, sedan startnyckeln som skall vara på och därefter startknappen. På kablarna mellan motor och kontrollen så finns två skarvdon. Kontrollen levereras med olika längd på kabel så därför finns en kontakt vid motorn och en vid kontrollen.

Enligt resonemanget ovan om ”gnistsläckare” var jag ganska övertygad om att det var knappen som var den svaga länken. Där finns ju ingen ”Gnistsläckare” så den borde med tiden bli bränd.
Biltema säljer en startknapp som klarar 50A för 85kr (när detta skrevs) Art. 43-075. Så det var ju inte så stor kostnad att göra ett försök. Yanmars originalknapp kostar 4-500:-

Jag lossade kontrollpanelens sex skruvar, lossade på stoppreglaget som sitter i panelen och kunde därefter enkelt lossa knappen. En kabel sitter på tändningslåset och den andra är skarvad mot kabeln till solenoiden. Jag mätte med en multimeter och kunde konstatera att ibland blev det inte alls kontakt då man tryckte på knappen.

Det var dags att göra två nya kablar till den nya knappen. Jag provade mig fram vad det var för dimension på skarvhylsan och en röd 1,5mm2 kontakt passade.

Men eftersom jag ville ha 2,5mm2 kablar så tog jag bort isoleringen på en röd kontakt och lödde fast den kabeln. De andra ändarna fick ringkabelskor.

Den färdiga nya knappen var nu klar att skruva dit.

Vi har när detta skrivs startat motorn ett tiotal gånger och den har inte klickat en enda gång. Framtiden får utvisa hur vattentålig den nya knappen är, men kontrollpanelen sitter ganska skyddat i sidofacket.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*